Dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 470 tỷ đồng (17/07/2019 09:48)

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tính đến ngày 30/6/2009, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng trên 90 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay là gần 470 tỷ đồng, theo đó đã có trên 13 nghìn lượt các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đều được vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội. Công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị xã hội được củng cố, tăng cường hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch, tín dụng tại các xã, phường.  Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy trình bình xét cho vay, nhờ vậy kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu.

Trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động tham mưu cho UBND các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và một số văn bản của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 năm 2014 của Ban Bí thư; xây dựng các kế hoạch tín dụng năm 2020 và giai đoạn 2020-2022; tiếp tục phối hợp tốt với các sở, ngành, các địa phương để bổ sung nguồn vốn ủy thác thông qua các dự án, đề án qua ngân hàng chính sách xã hội; tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các điểm giao dịch để nâng cao chất lượng và hoạt động tín dụng; tập trung chỉ đạo thu hồi nợ đến hạn, quá hạn./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác