Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (31/07/2020 17:30)

Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Diễn văn ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, công tác Tuyên giáo của Đảng đã đóng góp to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hoạt động công tác Tuyên giáo của Vĩnh Phúc cũng đều gắn liền với thắng lợi vẻ vang của sự nghiệp cách mạng trong các thời kỳ. Kế thừa và Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm công tác Tuyên giáo của Đảng và 70 năm Tuyên giáo Vĩnh Phúc, mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, nói đi đôi với làm, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, công chức đã và đang công tác trong Ngành Tuyên giáo của Tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Trần Văn Vinh nhấn mạnh, những năm qua, Đảng luôn coi công tác Tuyên giáo là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Công tác Tuyên giáo là một trong những mặt trận trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, chính trị của Đảng; tạo nên những thành tựu của Đảng bộ Vĩnh Phúc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Nhân dịp này, 5 cá nhân đã vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo./.

Thu Hoài Xem phản hồi

 
Tin khác