Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 (02/09/2019 15:15)

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng  hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 74 năm trôi qua, kể từ thời khắc lịch sử ấy, nước Việt Nam ngày càng phát triển và không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ trên trường quốc tế.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngắn gọn nhưng chứa đựng những nội dung bất hủ, không chỉ có giá trị lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thời đại sâu sắc. Tuyên ngôn Độc lập kết tinh truyền thống lịch sử kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, là bản anh hùng ca mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập tự do và góp phần làm phong phú về quyền tự quyết của các dân tộc trên thế giới - quyền độc lập tự do.

Bản Tuyên ngôn độc lập cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn xa về sự phát triển của lịch sử, có những dự báo thiên tài về tương lai của cách mạng cũng như quá trình hội nhập sâu rộng của cách mạng Việt Nam vào phong trào cách mạng thế giới. Trong suốt hơn 74 năm qua, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 đã trở thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Tiếp bước những thế hệ cách mạng đi trước, người dân Việt Nam đang cháy bỏng khát vọng hòa bình thịnh vượng, vững bước tiến tời đài vinh quang như niềm mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa./.   

Hải Thành  Xem phản hồi

 
Tin khác