Giải ngân vốn đầu tư công đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội (01/09/2019 09:30)

Đảm bảo giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà huyện Lập Thạch quan tâm, qua đó, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và là đòn bẩy thúc đẩy trong phát triển kinh tế - xã hội  của địa phương.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Lập Thạch năm 2019 được giao hơn 250 tỷ đồng, tính đến thời điểm này địa phương đã thực hiện giải ngân được hơn 125 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch vốn. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2019, huyện Lập Thạch tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ thi công; dứt điểm hoàn thành quyết toán đối với những dự án đã hoàn thành, thường xuyên rà soát điều hành linh hoạt nguồn vốn để nâng cao tỷ lệ giải ngân./.

Mạnh KhiêmXem phản hồi

 
Tin khác