Giải phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao (18/09/2019 18:00)

Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Hưng được quy hoạch xây dựng trên diện tích hơn 11.700 m2. Thời gian qua đã có 47/48 hộ có đất trong quy hoạch đã nhận tiền đền bù và chấp thuận giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ dự án. Mặc dù  đã được các cơ quan chức năng của huyện, xã tuyên truyền vận động, giải thích nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Học cố tình không chấp thuận phương án BT-GPMB nên huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo xã Nghĩa Hưng phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tổ chức cưỡng chế đảm bảo quy định của pháp luật.

Xã Nghĩa Hưng là một trong hai xã còn lại của huyện Vĩnh Tường chưa hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân chính là do tiêu chí thiết chế văn hóa chưa đảm bảo. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã chính là đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Trung Hiếu/Trung tâm VHTT-TT Vĩnh TườngXem phản hồi

 
Tin khác