Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (17/07/2019 09:35)

Xác định công tác giải quyết việc làm là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô đã tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động và tư vấn giới thiệu việc làm cho người dân.

Xuất khẩu lao động được xã Bạch Lưu xem là giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, do vậy, chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị đào tạo xuất khẩu lao động của tỉnh tăng cường tuyên truyền, tư vấn, phổ biến các thông tin về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của nhà nước đến nhân dân và người lao động. Chính nhờ vậy trong những năm gần đây tỷ lệ người dân trên địa bàn xã đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài ngày càng đông. Nguồn kiều hối từ các lao động ngoài nước gửi về đã tạo điều kiện cho các hộ dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, xã Bạch Lưu cũng chú trọng đẩy mạnh cung cấp thông tin về thị trường lao động trong vào ngoài tỉnh để các lao động trong độ tuổi của địa phương nắm bắt và tìm kiếm cơ hội việc làm. Đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh về diện tích đất đai để khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, trong đó chủ yếu tập trung đầu tư nghề nuôi rắn thương phẩm.

Đến nay, xã Bạch Lưu có trên 50 người tham gia đi lao động tại các nước, tăng 12 người so với cùng kỳ năm 2018 và gần 300 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 95%, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người của địa phương hàng năm đều tăng./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác