Giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (17/04/2019 18:00)

Chiều ngày 17/4, tại Sở Lao động, thương binh và xã hội, Đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2018. Dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách giảm nghèo, nhất là việc luôn đồng hành, tạo cơ hội để người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung, vùng dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng vươn lên thoát nghèo nên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh ngày càng giảm. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 8,7% thì đến năm 2018 giảm còn 2,11%.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, để giảm nghèo bền vững, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố trong việc giao chỉ tiêu và ký cam kết giảm nghèo. Ngoài nguồn lực đầu tư của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, bảo hiểm y tế, giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa, xã hội, nước sạch, vệ sinh môi trường với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không có huyện nghèo, xã nghèo.

Tại buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến đề nghị UBND tỉnh cần bổ sung số liệu, chỉnh sửa báo cáo theo đề cương hướng dẫn của đoàn; trong đó cần chỉ ra các hạn chế bất cập trong văn bản của Trung ương để đoàn xem xét, tổng hợp; cần phân bổ nguồn vốn một số dự án còn chậm triển khai giai đoạn 2016 - 2018, làm rõ nguồn vốn hợp tác quốc tế; nguồn xã hội; đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo chứ không chông chờ ỷ lại vào nhà nước trong công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổng hợp báo cáo sớm gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

*Trước đó buổi sáng ngày 17/4, Đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh do đồng chí Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Tam Đảo về việc thực hiện chính sách, pháp luật chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2018.

Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo các xã miền núi của huyện Tam Đảo là 12,79%, cận nghèo là 16,3% thì đến 2018 hộ nghèo giảm còn 4,63%; cận nghèo giảm còn 9,88%.  Đến nay, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng CSXH huyện Tam Đảo cho các đối tượng chính sách là 407 tỷ đồng; ngoài các chương trình cho vay vốn theo quy định, huyện Tam Đảo đã triển khai nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế - xã hộị.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Tam Đảo kiến nghị với các cấp cần tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất nhằm góp phần ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo; có cơ chế chính sách cụ thể để sử dụng đội ngũ lao động cử tuyển đã được đào tạo tốt nghiệp trở về địa phương; tăng định mức đầu tư cho các hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; tiếp tục có chính sách hỗ trợ thẻ BHYT, vay vốn sản xuất từ 2 đến 3 năm cho người dân sau khi thoát khỏi xã vùng khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn của huyện.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trần Văn Tiến chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác giảm nghèo của huyện như một số nội dung trong báo cáo chưa cụ thể so với đề cương hướng dẫn; một số văn bản hướng dẫn chỉ đạo chưa cụ thể, chưa phù hợp với địa phương; một bộ phận người dân vẫn còn chông chờ ỷ lại Nhà nước trong công tác giảm nghèo; việc triển khai các chương trình ở cơ sở còn chậm; công tác huy động xã hội hóa còn hạn chế; các chỉ tiêu giảm nghèo ở vùng đồng bào thiểu số chưa đạt yêu cầu. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Trần Văn Tiên đề nghị huyện tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi về văn phòng Đoàn ĐBQH./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác