Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (08/04/2019 14:25)

Sáng ngày 8/4, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Lạc, giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.


Thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nội dung này. Đồng thời, tăng cường đầu tư và đẩy mạnh công tác xã hội hóa cho việc mua sắm trang thiết bị khám chữa bệnh các cơ sở y tế công lập, triển khai các kỹ thuật mới. Tính đến hết tháng 3/2019, toàn huyện có 373 cơ quan, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, với hơn 101.000 người có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến hết năm 2018 là 86,8%. Trong giai đoạn 2016-2018, toàn huyện có hơn 344.500 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị huyện Yên Lạc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực y tế. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm trường hợp các đơn vị trốn, nợ đọng bảo hiểm y tế. Đồng thời, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác