Giao ban công tác báo chí tháng 4 (05/04/2019 15:05)

Sáng ngày 5/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 4 năm 2019

Trong tháng 3 và đầu tháng 4, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng, chủ động tuyên truyền các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Nổi bật là thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; công tác giáo dục & đào tạo; bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền lễ hội Tây Thiên và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tại hội nghị, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo thông tin một số vấn đề báo chí quan tâm về công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; đặc biệt là việc dừng tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ dân tộc nội trú từ năm học 2019-2020.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung truyền các nghị quyết, Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương quý I/2019; chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý II/2019; 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền, phản ánh về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; công tác quy hoạch đô thị; các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác đảm bảo an sinh xã hội. 

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác