Giao ban công tác báo chí tháng 9 (06/09/2018 15:09)

Sáng ngày 6/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 9.

Tháng 8 và đầu tháng 9, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không có sai sót về lập trường quan điểm, tư tưởng chính trị. Nổi bật là thông tin, tuyên truyền hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các sự kiện thời sự, chính trị của tỉnh; kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, xã hội những tháng cuối năm; Chương trình xây dựng nông thôn mới và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, trọng tâm, trọng điểm và thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của người cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng xung quanh vấn đề đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác