Giao ban công tác báo chí (09/07/2020 18:23)

Sáng 9/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 7.


Tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2020, các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền nội dung, kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; công tác tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI và nội dung, kết quả kỳ họp. Đồng thời, có nhiều bài viết tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nhiều tin, bài, phóng sự tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp, kết quả,những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; chương trình cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các công trình trọng điểm; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông tin kịp thời nổi bật ý nghĩa các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống lớn của đất nước.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tin bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI; kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020. Tăng cường tin, bài tuyên truyền công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, các chủ trương, chính sách của tỉnh hỗ trợ, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đồng thời, phản ánh, thông tin kịp thời công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 đối với các trường THCS trên địa bàn tỉnh; kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác