Giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020 (10/07/2020 18:34)

Sáng 10/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các ngành trong khối Khoa giáo, Ban Tuyên giáo các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên, việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo. Tuyên truyền các giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm; thông tin tuyên truyền các lĩnh vực về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; hoạt động dịch vụ du lịch hè; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác an sinh xã hội đang được dư luận xã hội quan tâm; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền gắn với đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác