Giao ban công tác Mặt trận quý I (17/04/2019 15:03)

Sáng ngày 17/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Mặt trận quý I/2019; rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ huyện Vĩnh Tường; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội MTTQ các cấp. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.


Trong quí I/2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên bám sát nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp đến các tầng lớp nhân dân. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi, chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và tổ chức thành viên hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội MTTQ cấp cơ sở. Sau đại hội, đội ngũ cán bộ MTTQ từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa theo quy định, là tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn trong thời kỳ mới. Rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ huyện Vĩnh Tường để MTTQ các huyện, thành phố làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị MTTQ các huyện, thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền; chuẩn bị các văn kiện, điều kiện tổ chức đại hội. Tiếp tục rà soát các hộ cần xây nhà đại đoàn kết; đưa ra khỏi danh sách các hộ chưa đủ điều kiện để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời tiếp tục thực hiện, nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác