Giao ban hoạt động HĐND các cấp (31/07/2020 17:24)

Sáng 31/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị Giao ban hoạt động HĐND các cấp với chủ đề “Kinh nghiệm thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các ban HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp huyện”. Đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND hai cấp đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Công tác thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri luôn được HĐND hai cấp đặc biệt quan tâm. Trong 6 tháng, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 39 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực HĐND cấp huyện tiếp nhận trên 150 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đến nay đã nhận được trên 75% văn bản trả lời về kết quả giải quyết các đơn thư.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những hiệu quả đạt được trong việc thẩm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các Ban HĐND, Thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đồng chí cho rằng Cần tăng cường hơn nữa vai trò của HĐND cấp huyện trong việc giám sát trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, cấp xã đối với các lĩnh vực cử tri quan tâm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong 6 tháng cuối năm: Thường trực HĐND các cấp tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công các kỳ họp; tăng cường giám sát giữa 2 kỳ họp và tái giám sát những nội dung quan trọng chưa được khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực giám sát của HĐND tỉnh; đưa nội dung giám sát về việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND vào chương trình giám sát của Thường trực HĐND năm 2021. Đồng thời, tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với các cơ quan liên quan và các Ban HĐND trong hoạt động của HĐND./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác