Giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô (08/11/2018 15:05)

Sáng ngày 8/11, UBND huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô năm 2018. Đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được triển khai kế hoạch diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô năm 2018. Theo kế hoạch cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô năm 2018 dự kiến tổ chức tại khu vực Núi Sáng với diện tích khoảng 100 ha rừng sản xuất, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Đồng Quế.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Vũ Chí Giang, khẳng định cuộc diễn tập ứng phó sự cố, cháy rừng- tìm kiếm cứu nạn huyện Sông Lô năm 2018 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, các Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ đạo diễn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức hướng dẫn cho đơn vị tham gia diễn tập thực hiện đúng ý định diễn tập của Ban chỉ đạo. Chỉ đạo diễn tập sát với thực tế của đơn vị, của địa phương; đặc biệt, phải vận dụng giữa lý thuyết với thực tế, đi thẳng vào vấn đề và tiến hành ngay tại thực địa. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đã trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập. Đối với huyện Sông Lô cần xây dựng kế hoạch phân công chuẩn bị diễn tập chi tiết, cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập phần vận hành cơ chế và thực binh. Chuẩn bị tổ chức tốt địa điểm và các điều kiện đảm bảo cho tham quan thực hành chữa cháy rừng. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.  

Trường Giang Xem phản hồi

 
Tin khác