Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (21/05/2020 18:41)

Sáng nay 21/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tham gia góp ý vào Dự thảo lần 3 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ vn TỈNH và đại diện doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, dân tộc trong tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí cao về mặt kết cấu, nội dung, bố cục và cách trình bày Dự thảo và đều có chung nhận định dự thảo bảo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đã được Ban soạn thảo văn kiện chuẩn bị công phu, chu đáo và rất cụ thể. Phần đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua đã tổng kết khá toàn diện trên tất cả các mặt, lĩnh vực. Đặc biệt, dự thảo báo cáo đã đưa ra được nhóm 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Để góp phần hoàn thiện Dự thảo báo cáo chính trị, một số ý kiến cho rằng: Ban soạn thảo văn kiện cần nghiên cứu điều chỉnh lại tiêu đề Dự thảo báo cáo đảm bảo theo đúng định hướng, văn bản hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của Vĩnh Phúc. Trong Dự thảo báo cáo chính trị cần thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua như một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI chưa đạt; hiệu quả cải cách môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính chưa cao, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI liên tục giảm; một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có nhưng chưa đi vào cuộc sống; chưa có chế tài rõ ràng trong kiểm soát quyền lực; công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nơi còn hình thức, tinh thần phê và tự phê còn hạn chế. Do đó, các đại biểu cho ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị cần xác định rõ mục tiêu phát triển kinh tế phải mang tính bền vững; trong nhiệm vụ và giải pháp cần đề cập đến vấn đề thực hiện nghiêm các quy định trong đảm bảo quy hoạch ban đầu, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng mở rộng dân chủ. Một số đại biểu cũng cho rằng Dự thảo báo cáo chính trị có tính thực tiễn cao song tính lý luận còn hạn chế nên ban soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung thêm một số câu từ có tính thuyết phục hơn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; các ý kiến tham gia tại hội nghị được tiếp thu, tổng hợp để tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình đại hội./. 

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác