Hành động vì thiên nhiên (05/06/2020 17:29)

Bảo tồn, khắc phục đa dạng sinh học đang được Vườn Quốc gia Tam Đảo nỗ lực thực hiện nhằm bảo vệ thiên nhiên, làm giàu thêm cho hệ sinh thái của vườn. Nhiều nguồn gien quý hiếm, nguy cấp đã được Vườn nghiên cứu, bảo vệ và nhân giống thành công. Đó cũng chính là chủ đề của Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay “Hành động vì thiên nhiên”.

Phòng Tiêu bản, Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo đang lưu giữ, nghiên cứu nhiều loài động, thực vật quý hiếm của Việt Nam. Có rất nhiều loại động, thực vật tại Vườn được định danh và nghiên cứu các đặc tính liên quan để phân loại chính xác loài. Trong đó có rất nhiều loài đặc hữu của Vườn như loài như bướm kiếm và cua bay đang được các cán bộ nghiên cứu cho thấy sự đa dạng sinh học tại đây đang được bảo vệ.

Hiện Vườn có gần 500 loài động vật rừng, trong đó có 63 loài thuộc cấp quý hiếm, đặc hữu cần được bảo vệ đặc biệt; có 1.247 loài thực vật, trong đó có 42 loài đặc hữu, 85 loài nguy cấp, quý hiếm, nhiều loài trong đó lần đầu tiên được thu thập và mô tả tại Vườn. Tài nguyên động, thực vật tại Vườn Quốc gia Tam Đảo có giá trị nhiều mặt gồm giá trị bảo tồn, giá trị kinh tế và các giá trị khác như nguồn gen quý hiếm, đặc hữu. Để bảo tồn và khắc phục những loài động thực vật quý hiếm, Vườn đang thực hiện 2 giải pháp là bảo vệ tại chỗ và bảo vệ chuyển chỗ. Nhiều nguồn gen quý của các cây dược liệu đã được Vườn nghiên cứu, nhân giống, trong đó có những loài đang nằm trong sách đỏ của Việt Nam. Các loài này sau khi được bảo vệ, nhân giống sẽ được đưa trồng trở lại rừng như cây trà hoa vàng, cây hoàng tinh trắng, hoa tiên, củ dòm…

Ngoài việc nghiên cứu, bảo tồn các loài cây quý hiếm, công tác bảo vệ rừng được quan tâm đặc biệt. Với nhiều loài cây gỗ quý hiếm như pơmu, lim xanh, gù hương, sến mật đang phân bố tại Vườn thì công tác quản lý, bảo vệ rừng càng được xiết chặt. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm của Vườn còn theo dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên rừng, theo dõi sự phân bố của các loài động thực vật nhằm bảo vệ sự đa dạng của rừng.

Hành động vì thiên nhiên, bảo tồn, nuôi dưỡng và khắc phục những nguồn gen quý hiếm đang là những giải pháp then chốt để bảo vệ đa dạng sinh học, nhất là trong điều kiện đa dạng sinh học đang bị suy giảm tự nhiên như hiện nay./.

Hà GiangXem phản hồi

 
Tin khác