HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI (02/12/2019 15:15)

Sáng ngày 2/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế,  Ban Văn hóa xã hội của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội năm 2020.


Theo Báo cáo, năm 2019 Vĩnh Phúc có 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh dự kiến vượt kế hoạch đề ra, tăng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây. Tăng trưởng GRDP ước đạt 8,66%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 32.400 tỷ đồng, tăng 16,8% so với dự toán. Tổng chi ngân sách năm 2019 đạt trên 18.900 tỷ đồng; Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, các hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn thực hiện thường xuyên, định kỳ. Thu hút vốn đầu tư tăng cao, đặc biệt là thu hút nguồn vốn FDI, ước đạt 670 triệu USD. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng từ 8 đến 8,5%; tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 33.500 tỷ đồng; các lĩnh vực y tế, xã hội, văn hóa, môi trường báo cáo cũng đều đưa ra những chỉ tiêu cụ thể.

Kết luận buổi thẩm tra, thay mặt các Ban của HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đề nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì tổng hợp, xem xét lại các nội dung, số liệu trong báo cáo theo yêu cầu của thành viên các ban trong từng lĩnh vực tiếp thu các ý  kiến của các Ban HĐND tỉnh để bổ sung hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác