Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết, báo cáo trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI (02/12/2019 17:32)

Chiều ngày 2/12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi thẩm tra báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025; dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, kết dư ngân sách; thẩm tra báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá đúng thực tế của công tác giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo rõ việc giải ngân nguồn bội chi, nguồn trả nợ vốn vay ODA. Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ một số nội dung về mức hỗ trợ, căn cứ pháp lí và tính thực tiễn của việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác