Hiệu quả phong trào an ninh tổ quốc ở vùng nông thôn (04/09/2019 10:11)

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là ở vùng nông thôn. Tại huyện Yên Lạc đã có nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở và quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Những năm gần đây, người dân xã Hồng Phương không còn xa lạ với hình ảnh cán bộ các hội đoàn thể cùng lực lượng công an xuống từng hộ dân tuyên truyền tác hại của ma túy, cảnh báo những thủ đoạn, hành vi của các đối tượng phạm tội nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Với phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hồng Phương đã được ổn định, số vụ việc vi phạm pháp luật giảm hẳn.

Để vận động người dân cùng tham gia công tác phòng chống tội phạm, Ủy ban nhân dân xã Hồng Phương đã triển khai mô hình “Xã Hồng Phương không có ma túy” với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, bám sát địa bàn, người dân là tai mắt, kịp thời có biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Lạc duy trì có hiệu quả 21 mô hình an ninh trật tự, trên 1.700 tổ liên gia tự quản và gần 170 tổ hòa giải cơ sở. Qua đó đã cung cấp nhiều tin báo tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, giúp lực lượng công an điều tra, trấn áp nhiều đối tượng phạm tội.

Tình hình an ninh trật tự tại các vùng nông thôn ngày càng có chiều hướng phức tạp, việc nhân rộng các mô hình điển hình trong phong trào vì an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Lạc đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trước các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng giữ gìn và đảm bảo an ninh nông thôn./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác