Chính sách hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm (13/11/2019 08:31)

Trong những năm qua, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm tại Vĩnh Phúc được lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các chính sách của Nhà nước và của tỉnh về dạy nghề và giải quyết việc làm đã đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh.

Được hỗ trợ học phí và chi phí học tập, ra trường có 2 tấm bằng THPT, Cao đẳng nghề và được các đơn vị tuyển dụng sau khi tốt nghiệp là những ưu điểm thu hút nhiều em học sinh lựa chọn theo học tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, các đơn vị đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên đổi mới phương pháp đào tạo, tìm hiểu cung cầu thị trường lao động, thực hiện tốt các chính sách, cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 42/2018 HĐND với mức hỗ trợ 100% học phí cho các em học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; các đối tượng học sinh, sinh viên khác được hỗ trợ 60% học phí theo quy định.

Với những chính sách hỗ trợ tích cực trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đến nay, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đào tạo ra hàng chục nghìn lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%, cao hơn mức trung bình của cả nước./.

Nguyễn ToànXem phản hồi

 
Tin khác