Hoàn thiện hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc (20/05/2020 18:11)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong 5 năm qua Vĩnh Phúc đã tập trung các nguồn lực đầu tư nhằm sớm hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị, xây dựng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở quy hoạch xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch đô thị. Hệ thống hạ tầng khung đô thị được ưu tiên thực hiện.

Trên cơ sở các quy hoạch, Vĩnh Phúc đã dành nguồn lực, đồng thời kêu gọi được nhiều nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; hạ tầng dịch vụ du lịch, thương mại; hạ tầng văn hóa, thể thao; hạ tầng công nghiệp và các dự án khu đô thị cao cấp... từng bước tạo diện mạo mới cho các đô thị, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị.  

Giai đoạn 2016-2020, nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển. Nhờ đó, hệ thống giao thông đô thị cơ bản được hình thành với 3 đường vành đai, 10 đường hướng tâm và các tuyến nội thị chính. Nhiều công trình đang tiếp tục được triển khai xây dựng, tạo dấu ấn mới cho hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc những năm tiếp theo như: Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc; Dự án phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)… Ngoài ra, tỉnh tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong ngành điện lực, viễn thông,… đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị Vĩnh Phúc để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Từ việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và mang tính chiến lược, sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, cơ sở hạ tầng của Vĩnh Phúc từng bước được hoàn thiện. Đây là điều kiện, là động lực quan trọng để Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ XXI./.

Phương Liên  Xem phản hồi

 
Tin khác