Học tập Bác để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố (06/04/2019 15:34)

Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên luôn xác định việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm  nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố.

Với phương châm thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” phải kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; giữa công tác giáo dục, tuyên truyền với hiệu quả chất lượng công tác, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với nhiệm vụ công tác cụ thể của mỗi cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng đối với các vụ án phức tạp, vướng mắc, dư luận xã hội quan tâm.

Xuất phát từ tính chất của công tác kiểm sát là công tác phát hiện vi phạm, tội phạm; cán bộ, đảng viên viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên đã nghiêm túc thực hiện tác phong và phương pháp làm việc, khách quan, thận trọng, xuất phát từ thực tế, dựa trên những căn cứ khoa học để phân tích kỹ lưỡng, toàn diện sự việc trước khi đưa ra các quyết định, tránh sai sót.

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã giúp Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để xảy ra tình trạng oan, sai và bỏ lọt tội phạm. 

 Tạ Hương

 Xem phản hồi

 
Tin khác