Học tập, quán triệt Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (05/11/2019 15:30)

Sáng ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 50, Nghị quyết số 52, Quy định 205 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; huyện, thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký, kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt các nội dung của Quy định số 205 ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 50 ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quán triệt nội dung Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu và khẳng định đây là những nội dung lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Trung ương, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung của Nghị quyết số 50, Nghị quyết số 52, Quy định số 205 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư; thực hiện tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động. Cấp ủy các cấp kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả; gắn việc thực hiện tốt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị này trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh chủ động tuyên truyền việc thực hiện các nội dung này./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác