Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh triển khai nhiệm vụ (18/06/2019 18:00)

Chiều 18/6, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có Đại tá Nguyễn Đăng Khải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Sáu tháng đầu năm, Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc trong tình hình mới. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong xây dựng hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận hậu cần - kỹ thuật, căn cứ hậu cần - kỹ thuật; quy hoạch phát triển KTXH gắn với quốc phòng, an ninh; huy động nguồn lực của địa phương trong xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học, công nghệ về hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ huyện, thành phố; xây dựng lực lượng hậu cần quân sự địa phương, huấn luyện lực lượng hậu cần dự bị động viên, dân quân tự vệ và hậu cần nhân dân các cấp, giáo dục quốc phòng cho các đối tượng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện hậu cần tác chiến khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện theo quyết tâm, kế hoạch tác chiến và kế hoạch phát triển KTXH của địa phương. Tham gia vào các hoạt động quốc phòng địa phương; phòng thủ dân sự, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, bảo vệ môi trường trong KVPT tỉnh; tổ chức, chỉ đạo, diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tham mưu cho tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng đề án thế trận hậu cần kỹ thuật, căn cứ hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất quy hoạch đất quân sự, quốc phòng trong khu vực phòng thủ theo quy định của Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo quy hoạch thế trận hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ và phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn chỉnh kế hoạch đảm bảo các nhiệm vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Sông Lô theo kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện diễn tập hiệu quả./.

Mạnh KhiêmXem phản hồi

 
Tin khác