Hội nghị điển hình tiên tiến ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (15/09/2020 16:44)

Sáng 15/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác Dân tộc giai đoạn 2015 - 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


5 năm qua, Ban Dân tộc tỉnh triển khai kịp thời, có hiệu quả các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Từ năm 2016 đến nay, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất hàng hóa nhỏ; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm xuống còn 3,1%; 100% các xã vùng dân tộc được công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với từng nội dung cụ thể. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác