Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính (14/05/2019 18:11)

Chiều ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đánh giá những kết quả, hạn chế trong công tác kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện với quyết tâm nâng cao hiệu quả cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; 50% địa phương đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các danh mục ưu tiên.

Để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Cần lấy nguyên tắc sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo cho hiệu quả của cán bộ thực thi công vụ và phải có sự phối hợp chặt chẽ trong nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, địa phương rà soát TTHC, tăng cường phân cấp làm sao quy trình giải quyết TTHC gọn nhẹ, đơn giản, ứng dụng CNTT để phục vụ cải cách cũng như phục vụ cho quy trình cải cách, thống nhất đầu mối thủ tục hành chính với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Tất cả các Trung tâm Hành chính công cần đánh giá bằng sự hài lòng hoặc không hài lòng của người dân, doanh nghiệp./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác