Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (04/10/2019 15:00)


Cho ý kiến vào Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị cần làm rõ sự cần thiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công; đánh giá lại cơ cấu đầu tư ở các cấp, các ngành để có phương án điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với Tờ trình về chủ trương sáp nhập xã Phú Thịnh và Tân Cương thành một đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc huyện Vĩnh Tường một số đồng chí đề nghị cần làm rõ ưu, nhược điểm khi sáp nhập để có phương án thực hiện phù hợp.

Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025, một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn sự cần thiết; phạm vi, đối tượng; đánh giá rõ hơn thực trạng đội ngũ trí thức của Vĩnh Phúc hiện nay; phần giải pháp cần nêu rõ căn cứ cơ sở khoa học và nhu cầu thực tiễn tại Vĩnh Phúc để đưa ra giải pháp thu hút trọng dụng nhân tài; những tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có cơ chế hợp tác, đặt hàng với các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực cụ thể; để đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0, cần đưa ra mục tiêu dài hơi hơn. Cùng với thu hút nhân tài, cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức hiện có.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan thống nhất về mặt chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Về chủ trương sáp nhập xã Phú Thịnh và Tân Cương thành một đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc huyện Vĩnh Tường, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh tỉnh đã tiến hành các bước theo đúng quy định của Trung ương để hoàn thiện các thủ tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định việc thu hút, trọng dụng nhân tài cần tạo môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ tốt để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và nhân tài.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cùng với thu hút nhân tài cần phải có chính sách đào tạo, sử dụng, phát huy tốt vai trò của đội ngũ trí thức hiện có cho sự phát triển của tỉnh. Sau hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, đặc biệt là đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi trong thời gian tới./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác