Hội nghị lần thứ 32 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (05/06/2020 17:45)

Chiều 5/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 32 bàn và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.


Sau khi nghe Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII báo cáo tiếp thu ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo lần 3 báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị lần 4. Dự thảo báo báo của Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị trong Dự thảo báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần đánh giá rõ hơn phần quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương. Trong phần đánh giá về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cần đánh giá rõ hơn về công tác tuyên giáo; việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc. Đánh giá kỹ hơn việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ qua.

Đối với Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị cần tính toán chỉ tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp cho phù hợp, giải pháp phát triển nông nghiệp cần tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công tác dồn thửa đổi ruộng. Đánh giá rõ hơn kết quả đạt được về công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Bổ sung vào báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời tiếp tục nhấn mạnh thực hiện 3 khâu đột phá cho phát triển về cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực.

Đánh giá cao ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cho biết Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa đảm bảo đúng với định hướng của Trung ương và phù hợp với điều kiện của Vĩnh Phúc. Đồng thời Tiểu ban Văn kiện sẽ nghiên cứu bổ sung vào dự thảo báo chính trị nhận định, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn của Vĩnh Phúc thời gian tới; dự báo các xu hướng lớn trên thế giới và trong nước; một số quan điểm, định hướng lớn của Trung ương tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Vĩnh Phúc.Bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp, bài học kinh nghiệm mang dấu ấn riêng của Vĩnh Phúc như bài học về phát triển công nghiệp, đa dạng hóa nền kinh tế, chiến lược về phát triển dịch vụ, thương mại, mở rộng dân chủ trong Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào 2 dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để các báo cáo đảm bảo chất lượng, đề ra định hướng lớn, tạo đột phá cho phát triển của Vĩnh Phúc.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch triển khai giới thiệu nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác