Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (07/02/2020 16:11)

Sáng 7/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019 của Chính Phủ, Quyết định số 28/2018, Quyết định số 274 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Tính đến nay tất cả các bộ, ngành và địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia; có 9/22 bộ, cơ quan;  63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ trong thực hiện lộ trình Chính phủ điện tử và triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đúng thời gian, chuẩn hóa chế độ báo cáo; làm tốt lộ trình chia sẻ thông tin và sử dụng phân quyền phù hợp cho các bộ ngành địa phương; các bộ, ngành, địa phương gắn đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức qua việc thực hiện phần mềm./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác