Hội Nhà báo tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (04/07/2020 14:00)

Hội Nhà báo tỉnh sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quán triệt chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

6 tháng năm 2020, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong việc giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, kịp thời động viên tinh thần tạo môi trường thuận lợi để hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí. Tổ chức thành công Hội báo Xuân Vĩnh Phúc 2020 thu hút sự tham giá của các cơ quan báo chí với nhiều gian hàng triển lãm nội dung phong phú về thành tựu báo chí, quảng bá hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch, KT-XH, thu hút đầu tư của tỉnh; Phối hợp với Hội VHNT gặp mặt 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Phát động cuộc thi viết “Vĩnh Phúc đi lên cùng đất nước” nhận được 54 tác phẩm, xét chọn giải báo chí tỉnh lần thứ IX thu hút 123 tác giả với nhiều bài viết có chất lượng mang tính phát hiện. Chất lượng các tác phẩm báo chí của hội viên được nâng lên rõ rệt, nhiều tác phẩm báo chí mang lại hiệu ứng xã hội, định hướng dư luận tích cực với các vấn đề nổi cộm đề xuất cơ quan, ngành tập trung giải quyết.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội Nhà báo tập tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII, chỉ đạo các chi hội trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do Chính phủ, UBND tỉnh phát động, tích cực sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Quán triệt nội dung, tinh thần chỉ thị số 43-CT/TW đến các chi hội, hội viên nhà báo. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã khen thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong các cuộc thi do các bộ, ngành Trung ương tổ chức./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác