Hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật (02/07/2020 18:38)

Sáng 2/7, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo xác định nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương và địa phương. Dự hội thảo có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 26 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

 Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc sau hơn 22 năm tái lập. Đồng thời, khẳng định những đóng góp quan trọng của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nói riêng và của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật cả nước nói chung đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, nhất là việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn đời sống; tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn mong muốn qua hội thảo này, các hội khoa học và kỹ thuật ở Trung ương và địa phương sẽ đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội của mỗi địa phương, đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế. 

Tại hội thảo, gần 20 ý kiến của các đại biểu đã tập trung trao đổi làm rõ các nội dung liên quan đến hiệu quả hoạt động, các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; công tác quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, vận động tri thức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ tri thức, cơ chế chính sách bảo đảm các điều kiện hoạt động cho Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới; tạo môi trường tốt để đội ngũ trí thức phát huy tốt vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào đời sống thực tiễn./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác