Họp Tiểu Ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên (21/05/2020 18:48)

Sáng nay 21/5, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên chủ trì cuộc họp Tiểu Ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên lần thứ XXI cho ý kiến về công tác tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh thống nhất nội dung công việc theo từng bộ phận, gắn với các nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị chức năng và phân công nhiệm vụ cụ thể, bao gồm các nhiệm vụ: Tuyên truyền, trang trí khánh tiết; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội; công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội... Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trực quan tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các trục đường chính trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhất là kết quả 5 năm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng.  

Trung tâm VHTT&TT Thành phố Vĩnh YênXem phản hồi

 
Tin khác