Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (06/08/2019 16:22)

Chiều ngày 6/8, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch biên tập dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến thành lập các tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện. Một số đại biểu đề nghị Tiểu ban Văn kiện cần tiếp thu kinh nghiệm của các khóa trước trong quá trình chuẩn bị Văn kiện, bổ sung thêm lĩnh vực lao động thương binh xã hội, giáo dục đào tạo, nội vụ và thủ trưởng các sở, ban, ngành vào các tổ biên tập Văn kiện.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Tiểu ban Văn kiện trong quá trình biên tập các Văn kiện Đại hội, nhất là báo cáo chính trị phải đảm bảo đổi mới nhưng không được xa rời nguyên tắc của Đảng; tập trung được tối đa trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân; đánh giá sát tình hình để đưa ra các giải pháp cho nhiệm kỳ tới; đặc biệt là phải chỉ ra được những đổi mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các ngành tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ ngành, lĩnh vực được phân công, phụ trách từ đó đề xuất với Tiểu ban Văn kiện những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Về chủ đề Đại hội, Tiểu ban Văn kiện cần nghiên cứu viết ngắn gọn, xúc tích, mang tính khái quát cao, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược, phương hướng, mục tiêu cơ bản và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ. Đảm bảo các quan điểm cơ bản trong chiến lược phát triển KT-XH mà Trung ương yêu cầu Vĩnh Phúc thực hiện, trong đó, cần lấy an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân là mục tiêu, tăng trưởng là giải pháp, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời thể hiện rõ quan điểm phát triển của Vĩnh Phúc là lấy công nghiệp làm nền tảng, du lịch, dịch vụ là mũi nhọn, quan tâm đầu tư cho nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường bền vững./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác