Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (28/02/2020 14:45)

Sáng 28/2, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII chủ trì hội nghị nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số chuyên đề chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế, ngân sách phục vụ công tác xây dựng Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Sau khi nghe các báo cáo phân tích, đánh giá tốc độ, quy mô, chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2016-2020; các giải pháp thúc đẩy, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2016-2020; định hướng đổi mới phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2021-2025. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 liên quan đến phát triển đô thị; các chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025, đánh giá khả năng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành thành phố Vĩnh Phúc.

Ý kiến các đại biểu đề nghị cần nêu rõ đóng góp của từng ngành, từng lĩnh vực vào tăng trưởng kinh tế, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế của từng lĩnh vực. Phân tích cụ thể dư địa kinh tế của Vĩnh Phúc để có chính sách đầu tư phù hợp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cùng với đó cần đưa ra giải pháp phát triển cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Cần tập trung tăng trưởng theo chiều sâu, cùng với phát triển kinh tế cần đi đôi với thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường. Phân tích cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, khả năng của Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị đơn vị soạn thảo các báo cáo cần đánh giá thực chất, nhận diện kỹ, sâu sắc hơn kết quả phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc đạt được trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời nêu rõ nguyên nhân thành công, đặc biệt là đánh giá rõ nguyên nhân của những hạn chế ở từng ngành, từng lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị trong giai đoạn 2021-2025 cần phân tích dự báo bối cảnh trong nước, quốc tế ảnh hưởng, tác động như thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc và tác động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đến phát triển kinh tế, thu ngân sách của tỉnh. Cùng với đó cần chỉ rõ cơ hội, động lực mới cho tăng trưởng của Vĩnh Phúc. Xác định rõ các mục tiêu ưu tiên, khâu đột phá phát triển để đưa ra các giải pháp chiến lược trong thực hiện hướng đến mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân và tăng thu ngân sách. Rà soát kỹ các tiêu chí, khả năng Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan lưu ý việc xây dựng Văn kiện phải nhìn một cách tổng thể, bám sát định hướng, chủ trương chiến lược phát triển của Trung ương. Đồng thời chủ động nắm bắt thời cơ, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác