Hướng Đạo phấn đấu về đích Nông thôn mới (07/09/2018 07:40)

Hướng Đạo là 1 trong 2 xã của huyện Tam Dương được chọn về đích Nông thôn mới (NTM) năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện để đạt các tiêu chí theo quy định.

Xã Hướng Đạo đã tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí NTM và xây dựng kế hoạch, giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí với quyết tâm không để tiêu chí nào “rớt chuẩn”. Đặc biệt là những tiêu chí có khả năng biến động như: Tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường, văn hóa...

Hàng chục phòng học cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị khang trang vẫn đang được triển khai đầu tư xây dựng, đảm bảo môi trường giáo dục, học tập thuận lợi nhất cho giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các đoàn thể, xã Hướng Đạo rất cần sự đồng thuận chung tay góp sức của nhân dân./.

Vũ LươngXem phản hồi

 
Tin khác