Hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao (05/06/2020 17:29)

Xây dựng nông thôn mới từng bước thay đổi cuộc sống về tinh thần và vật chất của người dân. Không chỉ dừng lại ở việc đạt được các tiêu chí mà mỗi tiêu chí cần phát huy hiệu quả hướng đến xây dựng nông thôn nâng cao trong giai đoạn mới.

Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn vào năm 2017, song Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên vẫn tiếp tục triển khai nâng cao các tiêu chí như văn hóa, giáo dục, giao thông. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân xây dựng rãnh thoát nước, hiến đất, ngày công chỉnh trang hoàn thành các chỉ tiêu môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Xác định nông thôn mới là quá trình không có điểm dừng, hiện nay xã Quất Lưu tiếp tục  đầu tư cơ sở vật chất giáo dục ở từng cấp học, cải tạo, xây dựng mới nhà văn hóa thôn Phổ, thôn Giữa, lắp đặt đèn chiếu sáng, giao thông với sự ủng hộ, góp sức của Nhân dân.

Lắp đặt đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trong thôn để xây dựng đảm bảo các tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu đã được thôn Phan Lãng, xã Cao Phong, huyện Sông Lô triển khai xã hội hóa và nhân rộng ra toàn xã phục vụ đi lại cho Nhân dân.

Không chỉ dừng lại ở kết quả đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi địa phương tiếp tục vận dụng linh hoạt, cách làm hiệu quả theo từng nội dung các tiêu chí sẽ góp phần quan trọng cùng với sự ủng hộ của nhân dân hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao có chiều sâu và phát triển bền vững./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác