Huyện Sông Lô biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III (30/07/2020 18:29)

Sáng 30/7, Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị biểu dương Điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trì biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác thi đua - khen thưởng của Huyện Sông Lô, giai đoạn 2015-2020. Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực cho sự phát triển của địa phương, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Huyện Sông Lô tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện phong trào thi đua; coi trọng phương pháp tổ chức với nhiều quyết tâm, sáng tạo mới để phong trào thi đua đạt mục tiêu đề ra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng tới nhân dân, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các chủ thể trực tiếp tham gia phong trào thi đua. Cùng với đó, Huyện Sông Lô cần tiếp tục gắn phong trào thi đua với các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa Sông Lô trở thành một Huyện giàu mạnh.


Nhân dịp này, Huyện Sông Lô đã vinh danh 115 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác