Huyện Tam Đảo đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở (18/04/2019 08:43)

Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Tam Đảo đã và đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin phục vụ tổng điều tra dân số và nhà ở.

Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo có 22 điều tra viên phụ trách tại 37 địa bàn, với trên 13 nghìn nhân khẩu. Để hoàn thành tốt tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn, xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để các hộ dân nắm được và tích cực hợp tác điều tra. Là xã đặc thù có nhiều đồng bào dân tộc, song các điều tra viên đã không quản ngại khó khăn thực hiện tốt việc thu thập thông tin, nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác.

Toàn huyện Tam Đảo có 9 xã, thị trấn với 245 địa bàn, trong đó có 2 địa bàn đặc thù; việc tiến hành điều tra ở những vùng sâu, vùng xa gây khó khăn cho các điều tra viên. Vì vậy, ngoài số lượng được tỉnh phân bổ là 132 điều tra viên và 9 tổ trưởng điều tra, huyện đã chủ động  triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin ở các xã còn nhiều khó khăn do tỷ lệ đồng bào dân tộc cao.

Tính đến ngày 18/4, huyện Tam Đảo đã thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở đạt trên 80% khối lượng công công việc. Với sự tập trung cao độ của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia tích cực của nhân dân, huyện Tam Đảo phấn đấu hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác./.

Xuân Hưng Xem phản hồi

 
Tin khác