Huyện Tam Dương tinh gọn bộ máy (14/03/2019 15:06)

Sau hơn 2 năm tích cực triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, huyện Tam Dương đã từng bước tinh gọn bộ máy.

Với tinh thần quyết liệt nhưng thận trọng, huyện Tam Dương đã tiến hành hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chuyển giao nhiệm vụ của một số cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, trường học. Sau khi sắp xếp, toàn huyện đã giảm được 8 phòng, ban, đơn vị cấp huyện và trường học; đồng thời tinh giản biên chế 111 cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, hành chính Nhà nước và giáo dục; giảm 1.129 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn.

Đặc biệt, huyện Tam Dương là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy kiêm nhiệm chức danh Chánh Thanh tra huyện; trưởng Ban Tổ chức huyện ủy kiêm nhiệm trưởng Phòng Nội vụ huyện. Với những kết quả bước đầu trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Tam Dương quyết tâm thực hiện việc tinh giản biên chế theo đúng chỉ tiêu tỉnh giao, phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện sẽ giảm được 10% biên chế so với tổng số biên chế được giao năm 2015; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác