Huyện Vĩnh Tường đẩy mạnh thu hút đầu tư (01/08/2020 10:33)

Nhằm chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân, trong nhiệm kỳ qua Huyện Vĩnh Tường đã tập trung lãnh đạo về công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Qua đó đã mang lại những những hiệu quả tích cực về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

Đến nay, Huyện Vĩnh Tường đã xây dựng được 4 Cụm công nghiệp là Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Cụm công nghiệp Thổ Tang- Lũng Hòa, Cụm công nghiệp Vĩnh Sơn và Cụm công nghiệp Lý Nhân, có diện tích cho thuê là hơn 38ha. Với tổng số doanh nghiệp hoạt động hiện nay là 735 đơn vị, tăng 425 doanh nghiệp so với năm 2015. Trong đó, Cụm công nghiệp Đồng Sóc thuộc địa bàn xã Vũ Di, xã Vân Xuân và thị trấn Tứ Trưng đang được đầu tư mở rộng lên 75 ha, được xem là bước đột phá trong thu hút đầu tư của Huyện Vĩnh Tường.

Trong nhiệm kỳ, Huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại qua nhiều năm về giải phóng mặt bằng ở một số dự án quan trọng mà không phải tổ chức cưỡng chế hay bảo vệ thi công. Huyện đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được 209 công trình, dự án với diện tích là hơn 330 ha, gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2015. Với các các dự án tiêu biểu như, Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, tạo mặt bằng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, trong giai đoạn 2015-2020, Huyện Vĩnh Tường luôn duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 11,75%. Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 74,2% so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Đến nay lĩnh vực công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm 87,9%; nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản chiếm hơn 12%. Đây là những tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ về công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong tương lai./.

Lưu Trường Xem phản hồi

 
Tin khác