Huyện Vĩnh Tường Tổng điều tra dân số và nhà ở (19/04/2019 10:38)

Xác định cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc quy hoạch và phát triển kinh tế - xã hội, huyện Vĩnh Tường đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chính xác về thông tin.


Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông, nhưng xã Thượng Trưng chỉ có 13 điều tra viên, do vậy 3 điều tra viên phải kiêm nhiệm 2 địa bàn. Để hoàn thành tốt tổng điều tra dân số và nhà ở, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã cũng thường xuyên cùng với các điều tra viên xuống tận hộ dân đôn đốc, giám sát việc thực hiện thu thập thông tin của các điều tra viên.

Toàn huyện Vĩnh Tường có 416 địa bàn điều tra, trong đó 388 địa bàn thường và 28 địa bàn nhân khẩu đặc thù với trên 55.000 hộ dân. Năm nay triển khai thực hiện việc cập nhật thông tin bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng nên công tác thu thập thông tin rất thuận lợi và nhanh gọn, đảm bảo tính chính xác.

Trong quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở, các thành viên trong Ban chỉ đạo huyện thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai của các địa phương, nếu có trường hợp sai sót sẽ điều chỉnh ngay.

Đến thời điểm này, việc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã đạt trên 90%. Hiện nay, huyện đang đôn đốc các địa phương tập trung triển khai lấy thông tin của các hộ còn lại phấn đấu sẽ hoàn thành trước ngày 20/4/2019.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác