Huyện Yên Lạc sáp nhập thôn (05/09/2019 08:49)

Thực hiện Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố, huyện Yên Lạc có 4 xã phải sáp nhập thôn. Đến nay các địa phương trong huyện đã tích cực triển khai các khâu, các bước theo đúng kế hoạch, nhằm sắp xếp tổ chức lại các thôn dân cư theo hướng tin gọn, hiệu quả.

Thực hiện việc sáp nhập thôn, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc đã làm việc với lãnh đạo các thôn, nhằm xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn chức danh Bí thư, Trưởng thôn và các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp thôn để ổn định tổ chức. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động về việc sáp nhập thôn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Để đảm bảo việc sáp nhập các thôn được thực hiện thành công, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các chi bộ thôn làm tốt công tác tuyên truyền; đồng thời giao nhiệm vụ cho từng đảng viên trong việc tuyên truyền đến các hộ, nhóm hộ, đoàn thể mình phụ trách về chủ trương, lợi ích của việc sáp nhập.

Theo kế hoạch huyện Yên Lạc có 4 xã có thôn phải sáp nhập và đổi tên. Cụ thể: Xã Liên Châu có 4 thôn phải sáp nhập; xã Đại Tự có 4 thôn phải sáp nhập; xã Trung Hà có 4 thôn phải sáp nhập và 5 thôn phải đổi tên; xã Nguyệt Đức có 2 thôn phải sáp nhập và 8 thôn phải đổi tên. Sau sáp nhập, huyện Yên Lạc có 154 thôn, tổ dân phố, giảm 8 thôn so với trước đây; đồng thời giảm được hàng chục cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư. Huyện Yên Lạc phấn đấu thực hiện sáp nhập và đổi tên các thôn xong trước ngày 15 tháng 9 năm 2019, hoàn thành kế hoạch đề ra./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác