Huyện Yên Lạc tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao (14/12/2019 18:10)

Với phương châm phân bổ nguồn vốn đầu tư công theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải nên đến hết tháng 11 năm 2019, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Yên Lạc đã đạt trên 92%.

Năm 2019, huyện Yên Lạc được phân bổ hơn 504 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Để giải ngân tốt nguồn vốn, đáp ứng tiến độ, UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại các xã nông thôn mới. Phối hợp với các sở, ngành liên quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án được tỉnh hỗ trợ nguồn vốn. Cùng với đó, công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công được chú trọng; quan tâm thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị thi công.

Tính đến hết tháng 11 năm 2019, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện là trên 466 tỷ đồng, đạt 92,4% số vốn đã được phân bổ. Để hoàn thành việc giải ngân 100% vốn được giao, Yên Lạc đang tập trung đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán theo quy định. Rà soát, điều chỉnh cơ cấu phân bổ vốn hợp lý theo các thứ tự ưu tiên, theo đúng quan điểm chỉ đạo của tỉnh và phù hợp với thực tế địa phương. Chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo đúng tiến độ./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác