Kết nối nhu cầu việc làm giữa người lao động và doanh nghiệp (15/05/2019 14:45)

Có được việc làm theo đúng mong muốn, ngành học sau khi kết thúc việc học tại các trường nghề luôn là mục tiêu hướng đến của mỗi học sinh, sinh viên. Đặc biệt khi được tiếp cận hình thức tuyển dụng, yêu cầu công việc, điều kiện làm việc sẽ tạo ra nhiều cơ hội kết nối doanh nghiệp, đơn vị với người lao động đáp ứng nhu cầu việc làm.

Nguồn nhân lực lao động luôn là vấn đề được các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng hàng năm quan tâm đối với từng công việc cụ thể. Qua nhiều kênh thông tin thì việc tuyển dụng lực lượng lao động có chất lượng, đã được đào tạo luôn nhận được ưu tiên nhận việc làm của các doanh nghiệp. Việc tạo ra sự kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – học sinh, sinh viên từ nhiều hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giao dịch việc làm lưu động đã đem đến nhiều hiệu quả tích cực. Trực tiếp thông tin về mức độ tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp đã phỏng vấn các em học sinh, sinh viên về yêu cầu, nguyện vọng, trình độ về các vị trí công việc mà doanh nghiệp yêu cầu. Từ các chương trình phối hợp kết nối việc làm thì mỗi doanh nghiệp, đơn vị đều mong muốn có được lực lượng lao động tốt nhất theo từng công việc.

Các hoạt động giao dịch việc làm được định kỳ tổ chức tại tất cả các trường, cơ sở đào tạo nghề với ngành học thực tế các em theo học thì mong muốn, nhu cầu nhận được việc làm lại khác nhau. Trung bình có từ 300 đến 500 học sinh, sinh viên tại các phiên giao dịch được tiếp cận với doanh nghiệp và các đơn hàng tuyển dụng để có cách nhìn thực tế công việc.

Sự phối hợp giữa nhà trường – doanh nghiệp – học sinh, sinh viên qua những hoạt động giới thiệu việc làm trong mỗi năm học đã trở thành cầu nối hữu ích vừa cung cấp lực lượng lao động tốt được đào tạo cho doanh nghiệp vừa thiết lập định hướng, kỹ năng phù hợp cho học sinh, sinh viên.

Việc kết nối tuyển dụng giữa doanh nghiệp và lực lượng lao động đã tạo ra những cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định, phù hợp với ngành nghề đào tạo và rèn luyện nhiều kỹ năng cơ bản khi ứng tuyển công việc. Đây cũng là nền tảng, yêu cầu để các nhà trường, cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng đáp ứng nhu cầu việc làm cho sinh viên và vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp./.

Tiến Trang Xem phản hồi

 
Tin khác