Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước (08/04/2019 14:14)

Sáng ngày 8/4, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trong thời gian 2 tháng, 117 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị sẽ được nghiên cứu, học tập những kiến thức chung về quản lý nhà nước gồm: Lý luận chung về Nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, vấn đề công vụ, công chức, đạo đức công vụ, vấn đề quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước; Vấn đề quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; hướng dẫn một số kỹ năng quản lý thời gian, quản lý hồ sơ, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản,….cùng nhiều vấn đề, nội dung có liên quan khác được xây dựng trong quá trình công tác, làm việc thực tế. Ngoài ra, trong thời gian học tập các học viên sẽ trao đổi, thảo luận và giải đáp những thắc mắc, tình huống liên quan đến công việc, xử lý công việc và thăm quan thực tế. Việc tham gia khóa học giúp các học viên củng cổ kiến thức năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong hoạt động quản lý nhà nước. Đồng thời, đây cũng là điều kiện góp phần  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy hành chính Nhà nước đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ hiện nay./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác