Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI (02/06/2020 18:20)

Sáng 2/6, Đảng bộ Huyện Lập Thạch long trọng khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; đại diện một số Ban đảng Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lược lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trong tỉnh và 266 đại biểu đại diện cho trên 8.600 đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Huyện Lập Thạch đã phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện nhiều giải pháp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra. Trong 5 năm qua, huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,7%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,7%, công nghiệp, xây dựng tăng 23,3%, dịch vụ tăng 13,5%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 83 triệu đồng/người/năm, vượt 13 triệu đồng so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng; dịch vụ giảm tỷ trong ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Đến nay, Huyện Lập Thạch đã được phê duyệt quy hoạch 3 khu công nghiệp và 6 cụm công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt trên 4.500 tỷ đồng, tăng trên 3.200 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.432 tỷ đồng; bình quân đạt 1.286 tỷ đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo. Bình quân mỗi năm huyện giải quyết việc làm cho 3.500 lao động, trên 200 người đi làm việc ở nước ngoài, vượt mục tiêu đại hội; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn hơn 2 %. An ninh, quốc phòng được đảm bảo. Đến năm 2019, 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đại hội đã thảo luận đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó phấn đấu giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 14-15%. Đến năm 2025 có ít nhất 2 khu công nghiệp đi vào hoạt động, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; có 7 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 2 xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm từ 0,5-1%. Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025 Huyện Lập Thạch tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Xác định công tác cán bộ là cái chốt của nhiệm vụ then chốt để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Huyện Lập Thạch phải quán triệt quan điểm phát triển công nghiệp là nền tảng, nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, trên cơ đó phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và tạo bước đột phá phát triển trong công nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị cùng với quan tâm phát triển kinh tế, Huyện Lập Thạch cần phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến 2030. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo cơ cấu, số lượng, gồm các đồng chí hội đủ năng lực, trí tuệ, đạo đức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Lập Thạch khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XXI. Ngày 3/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Lập Thạch lần thứ XXI tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc Đại hội./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác