Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc thực hiện thu chi hiệu quả (24/03/2019 14:59)

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong chỉ đạo điều hành, năm 2019, Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc thực hiện việc thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Yên Lạc.

Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2019, tổng chi ngân sách Nhà nước của huyện Yên Lạc đạt trên 220 tỷ đồng. Để đạt được kết quả trên, Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc đã làm tốt công tác quản lý điều hành quỹ Ngân sách nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan và hệ thống các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế, tổ chức hạch toán kịp thời số thu vào ngân sách nhà nước theo quy định. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước huyện Yên Lạc luôn chú trọng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý an toàn kho quỹ, đảm bảo tuyệt đối an toàn Tiền và tài sản của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy trình thu, chi tiền mặt với khách hàng, kiểm kê kho quỹ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời tiền giả trong giao dịch với khách hàng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, không gây phiền hà cho khách hàng, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác