Khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc (16/05/2019 15:36)

Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của Vĩnh Phúc là khẳng định của đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội thảo Khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Phúc do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức vào sáng ngày 16/5 tại Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải cơ sở Vĩnh Phúc. Hội thảo đã thu hút đông đảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.


Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của khoa học công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mong muốn các nhà khoa học, nhà sáng chế, các tập thể, cá nhân sẽ tiếp tục hiến kế để khoa học công nghệ tỉnh có những bước đi mới, phát triển theo chiều sâu, thực sự là động lực trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh đồng thời đề xuất nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ nhằm xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; khoa học và công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong y học cổ truyền; nâng cao chất lượng hàng hóa, phát triển thương hiệu nông sản; đổi mới công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích, hỗ trợ thực hiện đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác