Khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa ký kết giao ước thi đua (05/04/2019 15:00)

Sáng nay, tại Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, khối thi đua doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa tổ chức ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị đã thảo luận, nhất trí thông qua quy chế hoạt động và tiêu chí chấm điểm thi đua của khối thi đua doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2019. Đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2019 với khẩu hiệu “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc chung sức đồng lòng, sáng tạo, liên doanh, liên kết, hội nhập và phát triển”.

Theo đó, mục tiêu của khối là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tái cơ cấu phục hồi tăng trưởng; phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở của cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Các đơn vị đã thống nhất các nội dung thi đua, trong đó tập trung vào công tác đổi mới, sáng tạo, phát huy sách kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo thiết thực hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; nội bộ cơ quan đoàn kết, tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc.               

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác